Menu główne

Wykonawstwo budowlane

Roboty geodezyjne - wytyczenie fundamentu.
Zostają utrwalone osie konstrukcyjne i zarys budynku na specjalnych ławach fundamentowych. Należy przygotować odpowiednią ilość kołków i desek, zwykle około 25 kołków o wymiarach 5 x.5cm i długości 1,5m oraz 16 desek o grubości 2cm i długości 1,5m.

wykonuje geodeta:
geodeta uprawniony mgr inż. Adam Mikolik, tel. 17-857-48-73, 600-311-740,
geodeta mgr inż. Jakub Cisło, tel. 504-997-217,
geodeta inż. Andrzej Nazimek, tel. 792-681-515.


Firmy budowlane - współpracujemy z doświadczonymi firmami budowlanymi w wykonawstwie budowlanym: budowy konstrukcji, sieci i przyłączy uzbrojenia terenu i infrastruktury budowlanej.